• LT
 •  | 
 • EN
Į pradžiąTinklapio medisKontaktaiParašykite mums

Pasaulio sportinių šokių federacijos, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Lietuvos sporto federacijų sąjungos, Lietuvos asociacijos sportas visiems narė


Lietuvos sportinių šokių federacijos visuomeninės tarybos nariai

LSSF VT nariai

Rolandas Burneikis
pirmininkas

Tel./faks. (8-37) 438628
rolandasburneikis@gmail.com
Mob. 8-699 58414

Nariai:

Audrius Puplevičius
Tel./faks. (8-46) 347135
Mob. 8-612 84707
promenada@balticum-tv.lt

Imants Brikmanis
Tel./faks. (8-37) 725874
santaka@gmail.com
Mob. 8-620 51040

Jonas Baltaragis
Tel./ faks. (8-37) 798490
rolo@takas.lt
Mob. 8-699 27801

Vytautas Bankauskas
Tel. (8-37) 407097, tel./faks. (8-37) 340052
vydbank@takas.lt
Mob. 8-688 41199

Daiva Mitkuvienė
Tel. (8-37) 745206
mitkuviene@gmail.com
Mob. 8-687 41696

Ronaldas Kirvelis
Tel./faks. (8-5) 2798205
rona@vmail.lt
Mob. 8-682 32570

Giedrius Januškevičius
Tel. (8-37) 345678, faks. (8-37) 321289
giedrius.januskevicius@gmail.com
Mob. 8-698 80472

Sergejus Jefimenka
Faks. (8-349) 61800
bonusklubas@gmail.com
Mob. 8-600 63848

Sergejus Makarovas
Tel.: (8-5) 2164149
sergejus@juventos.lt
Mob.: 8-670 68088

Asta Maigienė
Tel. (8-441) 52178
a.maigiene@gmail.com 
Mob. 8-698 46320

Lina Chatkevičiūtė
chatkeviciute@yahoo.com
Mob. 8-685 62410

Nina Tokareva
Tel.: (8- 347) 33518
ninatokareva@yahoo.com
Mob. 8-612 62595

Andrius Svešnikovas
info@lifeway.lt
Mob. 8-683 79980

Mindaugas Banys
Tel./faks. (8-5) 2798205
mindaugas.banys@gmail.com
Mob. 8-670 22366

 

 

Visuomeninės tarybos darbo reglamentas

Patvirtinta 2006 m. sausio 21 d. LSŠF Vykdomojo komiteto posėdyje

 1. Visuomeninė taryba (toliau VT) yra patariamasis LSŠF organas, sudarytas Vykdomojo komiteto sprendimu.

 2. Pagrindinė VT veiklos funkcija yra rengti metodinius pasiūlymus vykdomajam komitetui LSŠF veikimo klausimais.

 3. VT narius skiria LSŠF VK arba konferencija keturių metų laikotarpiui ataskaitinės rinkiminės konferencijos metu arba per vieną mėnesį po konferencijos.

 4. VT sudaro 9-15 narių.

 5. VT nariai yra LSŠF sporto klubų, kolektyvų atstovai (bet ne daugiau kaip po vieną iš klubo), LSŠF garbės nariai, Lietuvos profesionalų sąjungos nariai.

 6. VT nariu gali būti ir LSŠF VK narys.

 7. Pirmojo VT posėdžio vietą, data ir laiką skiria LSŠF prezidentas arba VK.

 8. Per pirmąjį savo posėdį VT išsirenka tarybos pirmininką, kuris yra renkamas arba perrenkamas vienerių metų laikotarpiui, su teise dalyvauti VK posėdžiuose.

 9. VT posėdžių vietą datą ir laiką skiria tarybos pirmininkas vieną kartą per tris mėnesius arba esant būtinybei.

 10. Per pirmąjį posėdį VT nustato savo darbo kryptis, suformuoja darbo grupes, ir pateikia VK pritarimui.

 11. VT posėdžiai laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvauja 2/3 tarybos narių.

 12. Sprendimai posėdžiuose priimami paprasta balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia tarybos pirmininko balsas.

 13. VT narys gali būti pašalintas iš tarybos, jeigu jis be pateisinamos priežasties praleidžia tris posėdžius ir nedalyvauja tarybos veikloje.

 14. VT darbo ataskaitą rengia tarybos pirmininkas ir atsiskaito vykdomajam komitetui savaitė iki ataskaitinės konferencijos.

Prezidentas                                                    Gintaras Skorupskas

 


Rėmėjai