• LT
 •  | 
 • EN
Į pradžiąTinklapio medisKontaktaiParašykite mums

Pasaulio sportinių šokių federacijos, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Lietuvos sporto federacijų sąjungos, Lietuvos asociacijos sportas visiems narė


Lietuvos sportinių šokių federacijos visuomeninės tarybos nariai

LSSF VT nariai

Dainius Joffė - visuomeninės tarybos pirmininkas
mob. +370 618 70556, el. paštas: info@cafelatinovilnius.lt

Nariai:

Remigijus Suslavičius
Imants Brikmanis
Mindaugas Banys
Artur Bajor
Andrius Greblikas
Laura Luganskienė
Lina Chatkevičiūtė
Gintaras Svistunavičius
Eglė Visockaitė – Damaševičienė
Tomas Žilys
Diana Dranseikienė
Jonas Baltaragis
Indrė Navickienė
Daiva Mitkuvienė

Visuomeninės tarybos darbo reglamentas

Patvirtinta 2006 m. sausio 21 d. LSŠF Vykdomojo komiteto posėdyje

 1. Visuomeninė taryba (toliau VT) yra patariamasis LSŠF organas, sudarytas Vykdomojo komiteto sprendimu.

 2. Pagrindinė VT veiklos funkcija yra rengti metodinius pasiūlymus vykdomajam komitetui LSŠF veikimo klausimais.

 3. VT narius skiria LSŠF VK arba konferencija keturių metų laikotarpiui ataskaitinės rinkiminės konferencijos metu arba per vieną mėnesį po konferencijos.

 4. VT sudaro 9-15 narių.

 5. VT nariai yra LSŠF sporto klubų, kolektyvų atstovai (bet ne daugiau kaip po vieną iš klubo), LSŠF garbės nariai, Lietuvos profesionalų sąjungos nariai.

 6. VT nariu gali būti ir LSŠF VK narys.

 7. Pirmojo VT posėdžio vietą, data ir laiką skiria LSŠF prezidentas arba VK.

 8. Per pirmąjį savo posėdį VT išsirenka tarybos pirmininką, kuris yra renkamas arba perrenkamas vienerių metų laikotarpiui, su teise dalyvauti VK posėdžiuose.

 9. VT posėdžių vietą datą ir laiką skiria tarybos pirmininkas vieną kartą per tris mėnesius arba esant būtinybei.

 10. Per pirmąjį posėdį VT nustato savo darbo kryptis, suformuoja darbo grupes, ir pateikia VK pritarimui.

 11. VT posėdžiai laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvauja 2/3 tarybos narių.

 12. Sprendimai posėdžiuose priimami paprasta balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia tarybos pirmininko balsas.

 13. VT narys gali būti pašalintas iš tarybos, jeigu jis be pateisinamos priežasties praleidžia tris posėdžius ir nedalyvauja tarybos veikloje.

 14. VT darbo ataskaitą rengia tarybos pirmininkas ir atsiskaito vykdomajam komitetui savaitė iki ataskaitinės konferencijos.

Prezidentas                                                    Gintaras Skorupskas

 


                Partneriai