Pasaulio sportinių šokių federacijos, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Lietuvos sporto federacijų sąjungos, Lietuvos asociacijos sportas visiems narė

Akademija

Akademija vykdo Lietuvos trenerių, šokėjų (mėgėjų ir profesionalų), vertintojų mokymus, sporto stovyklas, organizuoja kvalifikacijos kėlimą, trenerių bei vertintojų licencijavimą.

„Akademijos tikslai yra rūpintis , kad Lietuvos trenerius, šokėjus ir vertintojus pasiektų pati naujausia ir būtent jiems aktuali informacija, kas padėtų visiems tobulinti įgytas kvalifikacijas, o taip pat Akademija prisiima atsakomybę, kad Lietuvoje dirbtų tik tinkamą pasirengimą ir to įrodymus įgiję specialistai, t. y. mes užsiimame trenerių ir vertintojų kvalifikacijos tikrinimu bei licencijų išdavimu.“ – prioritetus išskiria Akademijos direktorius Martynas Kūra.

Šio LSŠF padalinio veikla taip pat apima trenerių bei vertintojų teorinių, praktinių bei licencijavimo kongresų ir seminarų rengimą, Lietuvos nacionalinės bei rezervinės rinktinių stovyklų organizavimą.

Akademija yra parengusi bei nuo 2019 m. iki 2023 m. vykdo LR Sporto rėmimo fondo finansuojamą projektą “Šokių trenerių, teisėjų, sportininkų, besidominčių visuomenės narių kvalifikacijos tobulinimas”, kuris garantuoja sklandų LSŠF švietimo veiklos finansavimą.

LSŠF Akademijos direktorius
Martynas Kūra
+370 612 24511
kura.martynas@gmail.com