Pasaulio sportinių šokių federacijos, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Lietuvos sporto federacijų sąjungos, Lietuvos asociacijos sportas visiems narė

Dokumentai

Lietuvos sportinių šokių federacijos dokumentai

Lietuvos sportinių šokių federacijos įstatai (2019-07-22)

LSŠF VK pareigybės

LSŠF Etikos ir drausmės kodeksas (2018 09 11)

LSŠF sporto plėtojimo 2018-2021 m. programa

Lietuvos sportinių šokių federacijos varžybų organizavimas

LSŠF varžybų organizatoriaus paraiška

LSŠF varžybų organizatoriaus paraiška teisėjams

LSŠF varžybų organizatoriaus ataskaita

Kvalifikacinių varžybų dokumentai

Kvalifikacinių klasių nuostatai (su 1 ir 2 priedais) (2013 12 18) (n)

LSŠF aprangos taisyklės (2020.02.26) (pap. 2007 m. spalio 18 d. nutarimas) (n)

Pradedančiųjų šokėjų varžybų taisyklės (leistinų figūrų sąrašas, šokių su keliais partneriais taisyklės) (2018 09 25) (n)

Kvalifikacinių E4 ir E6 klasių šokėjų leistinų figūrų sąrašas (2020 naujas)

Kvalifikacinių D ST klasės šokėjų leistinų figūrų sąrašas (2020 naujas)

Kvalifikacinių D LA klasės šokėjų leistinų figūrų sąrašas (2020 naujas)

Kvalifikacinių D klasių šokėjų leistinų figūrų sąrašas pagal WDSF Syllabus (n)

Amžiaus apribojimai pagal WDSF varžybų taisyklių 11 punktą (2018 09 25) (n)

Solo LA kvalifikacinių klasių nuostatų 1 priedas (2017 03 01)

Solo LA kvalifikacinių klasių nuostatų 2 priedas (2017 03 01)

Reitingo varžybų dokumentai

Reitingo varžybų taisyklės (2013 12 18) (n)

2020 m. LSŠF reitingo varžybų variantai (atnaujinti nuo 2020 m. lapkričio mėn.)

2007-2020 m. LSŠF reitingo varžybų variantai

Teisėjų dokumentai

Teisėjų elgesio kodeksas ir elgesio normos (2018)

Teisejų kolegijos nuostatai (2014 12 03)

Egzaminų komisijos darbo reglamentas

Bendrieji teisėjų egzaminų reikalavimai (2018 11 07)

Standartinių šokių reikalavimai (2018 11 07)

Lotynų Amerikos šokių reikalavimai (2018 11 07)

Teisėjų egzaminų reikalavimai (2018 11 07, anglų k.)

Standartinių šokių reikalavimai (2018 11 07, anglų k.)

Lotynų Amerikos šokių reikalavimai (2018 11 07, anglų k.)

Kiti dokumentai

Saugos taisyklės (2010 03 05)

Lietuvos sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų suteikimo nuostatai

Dėl tarpininkavimo gauti vizas

Birštono seminaro medžiaga 2009: Nauja TSŠF vertinimo sistema

Klubo narių sąrašas (forma pildyti) (2018 01 08)

Lietuvos sportinių šokių federacijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės

Lietuvos sportinių šokių federacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Informacijos apie Lietuvos šokėjų pasirodymus skelbimo nuostatai (2018 05 23)

Lietuvos sportinių šokių federacijos mokesčiai (2019 12 11)

Kriterijai deleguoti LSŠF sportininkus į Europos ir pasaulio čempionatus, Taurių varžybas (2018 m.)

Pajamų ir išlaidų sąmata (2018 m.)

Balanso forma (2018 m.)

Veiklos ataskaita (2018 m.)

2019 m. didelio meistriškumo sporto programa

Pajamų ir išlaidų sąmata (2019 m.)

Balanso forma (2019 m.)

Veiklos ataskaita (2019 m.)

Kriterijai deleguoti LSŠF sportininkus į Europos ir pasaulio čempionatus, Taurių varžybas (2019 m.)

2019 m. aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimo ataskaita

2019 m. I ir II pusmečių aukšto meistriškumo sporto programos ataskaita

2020 m. aukšto meistriškumo sporto programa

Kriterijai deleguoti LSŠF sportininkus į Europos ir pasaulio čempionatus, Taurių varžybas (2020 m.)

2020 m. I pusmečio aukšto meistriškumo sporto programos ataskaita

2020 m. II pusmečio aukšto meistriškumo sporto programos ataskaita

Sporto trenerių licencijavimo dokumentai

Licencijavimo įstatymas

Licencijos įgijimo tvarka

Prašymas dėl licencijos išdavimo

Pretendento gauti licenciją anketa