Dokumentai

Lietuvos sportinių šokių federacijos dokumentai

Lietuvos sportinių šokių federacijos įstatai (2019-07-22)

LSŠF VK pareigybės

LSŠF Etikos ir drausmės kodeksas (2018 09 11)

LSŠF sporto plėtojimo 2018-2021 m. programa

Teisėjų dokumentai

Teisėjų elgesio kodeksas ir elgesio normos (2018)

Teisejų kolegijos nuostatai (2014 12 03)

Egzaminų komisijos darbo reglamentas

Bendrieji teisėjų egzaminų reikalavimai (2018 11 07)

Standartinių šokių reikalavimai (2018 11 07)

Lotynų Amerikos šokių reikalavimai (2018 11 07)

Teisėjų egzaminų reikalavimai (2018 11 07, anglų k.)

Standartinių šokių reikalavimai (2018 11 07, anglų k.)

Lotynų Amerikos šokių reikalavimai (2018 11 07, anglų k.)

Kiti dokumentai

Rinktinės formavimo ir atrankos kriterijai dalyvauti WDSF pasaulio, Europos čempionatuose bei Taurės varžybose

Saugos taisyklės (2010 03 05)

Lietuvos sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų suteikimo nuostatai

Dėl tarpininkavimo gauti vizas

Birštono seminaro medžiaga 2009: Nauja TSŠF vertinimo sistema

Klubo narių sąrašas (forma pildyti) (2018 01 08)

Lietuvos sportinių šokių federacijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės

Lietuvos sportinių šokių federacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Informacijos apie Lietuvos šokėjų pasirodymus skelbimo nuostatai (2018 05 23)

Lietuvos sportinių šokių federacijos mokesčiai (2019 12 11)

Kriterijai deleguoti LSŠF sportininkus į Europos ir pasaulio čempionatus, Taurių varžybas (2018 m.)

Pajamų ir išlaidų sąmata (2018 m.)

Balanso forma (2018 m.)

Veiklos ataskaita (2018 m.)

2019 m. didelio meistriškumo sporto programa

Pajamų ir išlaidų sąmata (2019 m.)

Balanso forma (2019 m.)

Veiklos ataskaita (2019 m.)

Kriterijai deleguoti LSŠF sportininkus į Europos ir pasaulio čempionatus, Taurių varžybas (2019 m.)

2019 m. aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimo ataskaita

2019 m. I ir II pusmečių aukšto meistriškumo sporto programos ataskaita

2020 m. aukšto meistriškumo sporto programa

Kriterijai deleguoti LSŠF sportininkus į Europos ir pasaulio čempionatus, Taurių varžybas (2020 m.)

2020 m. I pusmečio aukšto meistriškumo sporto programos ataskaita

2020 m. II pusmečio aukšto meistriškumo sporto programos ataskaita

Sporto trenerių licencijavimo dokumentai

Licencijavimo įstatymas

Licencijos įgijimo tvarka

Prašymas dėl licencijos išdavimo

Pretendento gauti licenciją anketa