Registracija į LSŠF Ataskaitinę konferenciją: iki kovo 8 d.!

Kviečiame dalyvauti Lietuvos sportinių šokių federacijos ataskaitinėje konferencijoje.

Data: 2023 m. kovo 10 d. (penktadienis) 10.00 val. 

Registracija: 9.30 – 10.00 val.

Vieta: Šiaulių arena (J. Jablonskio g. 16, Šiauliai).

Dienotvarkė:

  1. Lietuvos sportinių šokių federacijos Vykdomojo komiteto 2022 m. veiklos ataskaita. Prezidentas Gintaras Skorupskas.
  2. LSŠF Apeliacinės komisijos ataskaita. Pirmininkė Dalia Kisielė. Dokumentas
  3. LSŠF Revizinės komisijos ataskaita. Pirmininkas Remigijus Suslavičius.
  4. Pasisakymai.
  5. LSŠF veiklos įvertinimas.
  6. 2022 m. LSŠF metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir LSŠF audito išvados pristatymas.
  7. 2022 m. LSŠF veiklos ataskaitos tvirtinimas.
  8. Einamieji klausimai.

Primename, kad Konferencijoje dalyvauja ir turi balsavimo teisę Federacijos narių paskirti atstovai, pateikę atstovavimą Federacijos nariui patvirtinančius dokumentus. Nario atstovu gail būti vienas nario juridinio asmens darbuotojas, dalyvis arba valdymo organo narys. Narių atstovais gali būti asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus. Kiekvienas narys turi tik vieną balsą. Nariai turi teisę dalyvauti Konferencijoje tik per tiesiogiai atvykusius atstovus, balsavimai raštu nėra laikomi galiojančiais.

Prašome registruotis į konferenciją el. paštu: office@dancesport.lt

Konferencijos dalyvius, norinčius pasisakyti, prašome registruotis iš anksto el. paštu office@dancesport.lt iki š. m. kovo 8 d.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Prezidentas Gintaras Skorupskas

Pridedami dokumentai:

Aiškinamasis raštas

Apeliacinės komisijos ataskaita

Auditoriaus išvada

Balansas

Galutinė LSŠF ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita