LR ŠMSM informuoja apie naują tvarką dėl kategorijų suteikimo treneriams, dirbantiems valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose.

LR Švietimo mokslo ir sporto ministerija informuoja, kad 2022 m. kovo 1 d. įsigaliojo nauja tvarka dėl kategorijų suteikimo treneriams, dirbantiems valstybės ir savivaldybių biudžetinėse įstaigose. Prašome susipažinti su naujovėmis.

“Švietimo, mokslo ir sporto ministerija keičia kvalifikacinių kategorijų sporto treneriams suteikimo tvarką – ji bus palankesnė ir paprastesnė, pokyčiai prisidės ir prie finansinio trenerių skatinimo.” – rašoma ministerijos pranešime.

Įvertinus šalies sporto federacijų siūlymus, nuo kovo 1 d. įsigaliojanti nauja tvarka numato ilgesnę dviejų žemiausių ir dviejų aukščiausių pakopų trenerių kategorijų galiojimo trukmę: 1–2 kategorijų galiojimo laikotarpis treneriams už jų auklėtinių pasiekimus pailginamas nuo 2 iki 3 metų, o aukščiausių, 5–6 kategorijų – nuo 4 iki 5 metų.

Lietuvoje dirbantiems treneriams atitinkamos kvalifikacijos suteikiamos atsižvelgiant į jų ugdytinių rezultatus. Pagal iki šiol galiojusią tvarką 1–2 pakopos kategoriją turintys treneriai dažnai nespėdavo parengti sportininko aukštesniems pasiekimams per 2 metų kategorijos galiojimo laikotarpį, tad neturėjo galimybės įgyti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, o sykiu ir pretenduoti į didesnį atlygį už savo darbą.

Nustatyti ir kiti kategorijos gavimą arba išlaikymą lengvinantys pakeitimai.

Plačiau skaitykite: https://bit.ly/3hvpEuB