Įvyko LSŠF ataskaitinė – rinkiminė konferencija, išrinkti nauji valdymo organai

2022 m. sausio 27 d. Vilniuje įvyko Lietuvos sportinių šokių federacijos ataskaitinė – rinkiminė konferencija.

Konferencijos metu susirinkę LSŠF narių atstovai patvirtino metinę LSŠF veiklos, Apeliacinės ir Revizinės komisijų ataskaitas. Po to daugiausiai laiko buvo skirta naujų valdymo organų rinkimams.

Naujai – penkerių metų – kadencijai LSŠF prezidentu išrinktas Gintaras Skorupskas.

Tuomet buvo renkami LSŠF viceprezidentai ir generalinis sekretorius. Pirmuoju viceprezidentu išrinktas Virginijus Visockas, o dar dvi viceprezidentų pareigybės atiteko Pauliui Sangavičiui ir Daliai Vaikšnorienei.

Generaline sekretore išrinkta Diana Montrimaitė – Gornatkevičienė. Ilgus metus generalinės sekretorės pareigas ėjusi Vida Kanišauskienė, prieš balsavimą pranešė, kad nebekandidatuos naujai kadencijai. Savo kalboje V. Kanišauskienė dėkojo visiems kartu dirbusiems kolegoms, LSŠF nariams, šokėjams, o taip pat informavo, kad ir toliau darbuosis LSŠF bei padės įvairiais klausimais.

Vėliau buvo renkami keturi LSŠF Vykdomojo komiteto nariai. VK nariu išrinktas Kęstutis Bernatavičius bus atsakingas už teisėjų kolegijas, Rolandas Burneikis – už Lietuvos sportinių šokių rinkines ir jų stovyklas, Sergejus Makarovas – už sportininkų apskaitą ir metodinę veiklą, Tomas Slausgalvis – už LSŠF Etikos kodekso laikymąsi. Visi VK nariai atliks ir kitas LSŠF teisės aktų jiems paskirtas pareigas.

LSŠF Revizinės komisijos nariais išrinkti Remigijus Suslavičius, Dainius Joffė, Laura Luganskienė. LSŠF Apeliacinės komisijos nariais išrinkti Dalia Kisielė, Artur Bajor, Sergejus Jefimenka. LSŠF Visuomeninės tarybos pirmininku pasiūlytas Dainius Joffė, kuriam pavesta suformuoti 9 – 15 narių tarybą.

Dėkojame visiems konferencijos dalyviams už aktyvų įsitraukimą, pasisakymus, diskusijas. Naujai išrinktiems LSŠF valdymo organų nariams linkime sėkmės darbuose ir ištvermės, įveikiant iššūkius!