Kvietimas į LSŠF Breiko lygos neeilinį rinkiminį susirinkimą

Š. m. lapkričio 5 d. (sekmadienį) vyks Lietuvos sportinių šokių federacijos Breiko lygos neeilinis rinkiminis susirinkimas. Kviečiame registruotis ir dalyvauti!

Vieta: Pavilnionių g. 34, Vilnius
Susirinkimo pradžia:
12.00 val.
Registracija: 
11.30 – 12.00 val.

Darbotvarkė:

 1. LSŠF pirmojo viceprezidento, l.e.p. LSŠF Breiko lygos direktoriaus Virginijaus Visocko įžanginis žodis.
 2. Procedūriniai klausimai:
  Kvorumo tvirtinimas
  Susirinkimo pirmininko rinkimai
  Sekretoriaus rinkimai
  Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas
  Darbotvarkės tvirtinimas
 3. LSŠF Breiko lygos direktoriaus rinkimai.
 4. 2023-2024 metų LSŠF Breiko lygos veiklos plano aptarimas.
 5. Kiti klausimai.

Kandidatus į LSŠF Breiko lygos direktoriaus pareigas, kviečiami registruotis ir pateikti gyvenimo aprašymą bei veiklos planą iki lapkričio 1 d. el.paštu: office@dancesport.lt

Primename, kad Susirinkime dalyvauja ir balsavimo teisę turi LSŠF Breiko lygos narių ir narių-kandidatų atstovai (1 atstovas su balso teise nuo klubo). Atstovų įgaliojimai turi būti patvirtinti Federacijos narių susirinkimų protokolų išrašais, juridinių asmenų registro išrašais arba įgaliojimais. Atstovais gali būti nario juridinio asmens darbuotojas, dalyvis arba valdymo organo narys, ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo.

Susirinkimo dalyvius prašome registruotis el. paštu office@dancesport.lt iki 2023 m. lapkričio 1 d.

Maloniai kviečiame dalyvauti!
l.e.p. LSŠF Breiko lygos direktorius Virginijus Visockas