Mirė šokėja ir pedagogė Audronė Stankevičiūtė.

Netekome Audronės Stankevičiūtės. Entuziastinga šokėja ir ilgametė pedagogė mirė, eidama 84-uosius metus.

Audronė Stankevičiūtė yra viena iš pačių pirmųjų “Sūkurio” šokėjų, kurią tuometinė kolektyvo bendruomenė prisimena ne tik kaip gerą šokėją, bet ir kaip iniciatyvų bei entuziazmu trykštantį žmogų. A. Stankevičiūtė visada aktyviai dalyvaudavo įvairiose veiklose, pati jas organizuodavo, nepraleisdavo progų sudominti žmones pramoginiais šokiais. 1967 m. Audronė Stankevičiūtė su partneriu Jonu Baltaragiu tapo Lietuvos pirmenybių nugalėtojais.

Todėl gana greitai Kaune ji pradėjo šokių mokyti vaikus, subūrė savo kolektyvą, o vėliau daug metų pedagoginį darbą dirbo “Rolo” klube. Negana to, Audronė Stankevičiūtė prisidėjo prie baletmeisterių darbo ne vienoje Kauno miesto ir respublikinėje dainų šventėje; ruošiantis šioms šventėms, buvo Šilutės rajono konsultantė.

Šokių varžybos Kaune ir kitur Lietuvoje taip pat nebuvo įmanomos be Audronės Stankevičiūtės – čia ji teisėjaudavo, o vėliau daug metų buvo varžybų sekretorė. Todėl Lietuvos sportinių šokių federacijai pradėjus rengti savo istorijos knygą, A. Stankevičiūtė viena pirmųjų pasidalino savo sukaupta informacija, gausiu nuotraukų archyvu.

Lietuvos šokių bendruomenės ir Lietuvos sportinių šokių federacijos vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą Audronės Stankevičiūtės artimiesiems, draugams ir bendražygiams. Liūdime kartu.

Nuotrauka: Šoka Audronė Stankevičiūtė ir Eduardas Puchas (LSŠF archyvas).