Įvyko LSŠF neeilinė konferencija

2022 m. rugsėjo 17 d. Klaipėdoje įvyko pakartotinė neeilinė LSŠF konferencija.

Vienas iš pagrindinių LSŠF narių susirinkimo tikslų buvo patvirtinti naują LSŠF įstatų redakciją, kuri suderinta su naujais LR teisės aktų, reglamentuojančių sporto veiklą, reikalavimais. LSŠF pirmajam viceprezidentui Virginijui Visockui pakartotinai pristačius įstatų pakeitimus, LSŠF narių jie buvo patvirtinti.

Šios konferencijos metu taip pat buvo išrinkti du LSŠF Apeliacinės komisijos nariai. Vienbalsiu dalyviu pritarimu jais tapo Donatas Blusis ir Nina Tokareva.

Vėliau LSŠF generalinė sekretorė Diana Gornatkevičienė pristatė LSŠF audito išvadą, kurioje konstatuota, kad išorės auditoriai LSŠF veiklai priekaištų neturėjo.