Kvietimas dalyvauti neeilinėje LSŠF konferencijoje

Lietuvos sportinių šokių federacijos nariai yra kviečiami dalyvauti Lietuvos sportinių šokių federacijos neeilinėje konferencijoje.

Data: 2022 m. rugpjūčio 28 d. (sekmadienis) 10.00 val.  Registracija: nuo 9.00 val. iki 10.00 val.

Vieta: Birštonas, Birštono kurhauzas (B. Sruogos g. 2).

Dienotvarkė:

1. LSŠF prezidento Gintaro Skorupsko įžanginis žodis.

2. Procedūriniai klausimai:

Kvorumo tvirtinimas

Pirmininko rinkimai

Sekretoriaus rinkimai

Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas

Darbotvarkės tvirtinimas

3. Lietuvos sportinių šokių federacijos Įstatų papildymų, pakeitimų, pasiūlymų svarstymas ir priėmimas. 

Prezidentas Gintaras Skorupskas

Su naujų LSŠF Įstatų projektu prašome susipažinti ČIA:

https://docs.google.com/document/d/1Uqk8YN2vRDh25vaceUM0qCH6oDShtwUE/edit?fbclid=IwAR3b4xNTCaNFj8ylPxNvs78ougOcnTYQI2aHAFdc53Taxkg1-hp594PUwsE

SVARBU: dėl Įstatų projekto pastabas prašome teikti iki 2022 m. rugpjūčio 22 d. (office@dancesport.lt)

4.         Papildomų dviejų LSŠF Apeliacinės komisijos narių rinkimai.

5.         2021 m. LSŠF audito išvados pristatymas.

6.         Einamieji klausimai.

Primename, kad Konferencijoje dalyvauja ir balsavimo teisę turi Federacijos narių atstovai (1 atstovas su balso teise nuo klubo). Atstovų įgaliojimai turi būti patvirtinti Federacijos narių susirinkimų protokolų išrašais, juridinių asmenų registro išrašais arba įgaliojimais. Atstovais gali būti nario juridinio asmens darbuotojas, dalyvis arba valdymo organo narys, ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo.

Konferencijos dalyvius, norinčius pasisakyti, prašome registruotis iš anksto el. paštu office@dancesport.lt iki 2022 rugpjūčio 22 d.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Prezidentas Gintaras Skorupskas.