LSŠF įstatų redakcija (VK paruošta versija)

LSŠF vykdomasis komitetas, įvertinęs darbo grupės įstatų projektą, konferencijoje išsakytas nuomones bei kitas LSŠF narių išsakytas pastabas, taip pat pateikia esamų įstatų redakcijos projektą. Tai darbinis projektas, kuris greičiausiai bus redaguojamas.

Visus klausimus susijusius su įvairių komisijų, komitetų, lygų steigimu ar sudarymu, Vykdomojo komiteto veikla, konferencijų vykdymo tvarka, reglamentuoja dabar galiojantys įstatai, konferencijų reglamentas, Vykdomojo komiteto pareigybių reglamentas.

Vadovaujantis LSŠF įstatais, numatoma paruošti VK veiklos reglamentą, tobulinti konferencijų reglamentą, nuolat tobulinti LSŠF narių santykius reguliuojančius dokumentus.

Dokumentas atsisiuntimui