Papildytos rekomendacijos dėl Rusijos ir Baltarusijos sportininkų

Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Agentūra) ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija), atsižvelgdamos į tai, kad tarptautinės sporto šakų federacijos tarptautinėse varžybose pradėjo leisti dalyvauti Rusijos Federacijos (toliau – Rusija) ir Baltarusijos Respublikos (toliau – Baltarusija) sportininkams, papildo š. m. balandžio mėnesį teiktas rekomendacijas Lietuvos sporto šakų federacijoms:


– pabrėžtina, kad Lietuvos sporto šakų federacijos yra savarankiškos nuspręsti dėl dalyvavimo tarptautinėse varžybose, kuriose kaip neutralūs dalyvauja Rusijos ir Baltarusijos sportininkai. Jeigu varžybos yra olimpinės atrankos dalis, Ministerija ir Agentūra Lietuvos sportininkams rekomenduoja dalyvauti šiose varžybose, nes Tarptautinis olimpinis komitetas dar nėra priėmęs galutinio sprendimo dėl Rusijos ir Baltarusijos sportininkų dalyvavimo Paryžiaus olimpinėse žaidynėse. Sporto šakų federacijoms arba atskiriems sportininkams, priėmus sprendimą nedalyvauti tarptautinėse varžybose dėl to, kad jose leista dalyvauti Rusijos ir Baltarusijos sportininkams, skirstant lėšas Aukšto meistriškumo sporto programoms, sporto šakų federacijoms bus užskaityti ankstesnių tarptautinių varžybų rezultatai ir už juos skiriami balai.


– sporto šakų federacijų atstovus raginame kreiptis į tarptautinių sporto šakų federacijas ir aktyviai siekti, kad būtų užtikrintas Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijų (nepriklausymas karinėms ir saugumo struktūroms, atitikimas tarptautinių sporto šakų federacijų antidopingo reikalavimams) laikymasis dėl Rusijos ir Baltarusijos sportininkų patikros, kuriant darbo grupes, duomenų platformas ir kitus įrankius. Taip pat kviečiame sporto šakų federacijas dalintis gerąja praktika šioje srityje.


– sporto šakų federacijas ir sportininkus prašome rinkti medžiagą (interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose skelbiamą informaciją, straipsnius, nuotraukas ir pan.), įrodančią Rusijos ir Baltarusijos sportininkų palaikymą karui Ukrainoje, priklausymą karinėms ir saugumo struktūroms. Surinkta informacija turėtų būti saugoma nacionalinėse sporto šakų federacijose, taip pat persiunčiama Nacionalinei sporto agentūrai ir tarptautinėms sporto šakų federacijoms, raginant imtis reikalingų veiksmų, kad tokiems sportininkams nebūtų leidžiama dalyvauti tarptautinėse varžybose. Nacionalinė sporto agentūra įsipareigoja saugoti surinktą informaciją ir prireikus ją panaudoti, kreipiantis į Tarptautinį olimpinį komitetą ir kitas organizacijas.


Reaguojant į nuolat kintančią situaciją ir tarptautinių sporto šakų federacijų priimamus sprendimus, skatiname nacionalines sporto šakų federacijas, imtis ir kitų iniciatyvų, kurios užkirstų kelią šalių agresorių sportininkams dalyvauti tarptautinėse varžybose.