Vyks LSŠF Breiko lygos susirinkimas

Š. m. rugsėjo 17 d. (sekmadienį) vyks Lietuvos sportinių šokių federacijos Breiko lygos susirinkimas. Kviečiame registruotis ir dalyvauti!

Vieta: Gedimino pr. 2A, Vilnius (klubo “Low Air mokykla”)
Susirinkimo pradžia: 11.00 val.
Registracija: 10.30 – 11.00 val.

Darbotvarkė:

 1. LSŠF pirmojo viceprezidento Virginijaus Visocko įžanginis žodis.
 2. Procedūriniai klausimai:
  Kvorumo tvirtinimas
  Susirinkimo pirmininko rinkimai
  Sekretoriaus rinkimai
  Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas
  Darbotvarkės tvirtinimas
 3. Lietuvos sportinių šokių federacijos Breiko lygos veiklos ataskaita.
  – LSŠF Breiko lygos direktorius Laurynas Žakevičius.
 4. Pasisakymai ir LSŠF Breiko lygos veiklos įvertinimas.
 5. 2023-2024 metų LSŠF Breiko lygos veiklos plano aptarimas ir pasiūlymai.

Primename, kad Susirinkime dalyvauja ir balsavimo teisę turi LSŠF Breiko lygos narių atstovai (1 atstovas su balso teise nuo klubo). Atstovų įgaliojimai turi būti patvirtinti Federacijos narių susirinkimų protokolų išrašais, juridinių asmenų registro išrašais arba įgaliojimais. Atstovais gali būti nario juridinio asmens darbuotojas, dalyvis arba valdymo organo narys, ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo.

Susirinkimo dalyvius, norinčius pasisakyti, prašome registruotis iš anksto el. paštu breikas@dancesport.lt iki 2023 m. rugsėjo 14 d. Prašome tuo pačiu el. p. informuoti ir apie dalyvavimą susirinkime.

Maloniai kviečiame dalyvauti!
LSŠF Breiko lygos direktorius Laurynas Žakevičius