Informacija dėl LR ir ES draudžiamų prekių

Mieli šokėjai, treneriai, klubų vadovai,

Šis pranešimas skirtas atkreipti Jūsų visų dėmesį ir priminti, kad rusiškos kilmės prekinių ženklų vartojimas, reklamavimas ir prekyba sportinių šokių varžybų metu, kitoje erdvėje, kuri susijusi su LSŠF veikla, yra draudžiamas.

Įpareigojame klubų vadovus atsakingai žiūrėti į tokius veiksmus, edukuoti ir prižiūrėti savo sportininkus. Pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos įvestas sankcijas į draudžiamų importuoti rusiškų prekių sąrašą įtrauktos plataus vartojimo prekės, įskaitant kosmetiką, valymo priemones, drabužius, avalynę ir kt.

Būkime sąmoningi, nepalaikykime agresorės ekonomikos! 

Su pagarba,

LSŠF Etikos ir drausmės komisija