LSŠF ataskaitinė rinkiminė konferencija: 2022 m. sausio 27 d.

Kviečiame dalyvauti Lietuvos sportinių šokių federacijos ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje.

Data:  2022 m. sausio 27 d. (ketvirtadienis) 11.00 val.  Registracija: 10.00 – 11.00 val.

Vieta:  Vilnius, Avia Solutions Group arena (Ozo g. 14, “Delfi TV Lounge” įėjimas).

Dienotvarkė:

1. Lietuvos sportinių šokių federacijos Vykdomojo komiteto 2021 m. veiklos ataskaita. Prezidentas Gintaras Skorupskas.

2. LSŠF Apeliacinės komisijos ataskaita. Pirmininkė Dalia Kisielė

3. LSŠF Revizinės komisijos ataskaita. Pirmininkas Remigijus Suslavičius

4. Pasisakymai.

5. LSŠF veiklos įvertinimas.

6. 2021 m. LSŠF veiklos ataskaitos tvirtinimas.

7. Rinkimai:

•           LSŠF prezidento, viceprezidentų ir generalinio sekretoriaus rinkimai;

•           LSŠF VK narių rinkimai;

•           LSŠF Apeliacinės komisijos rinkimai;

•           LSŠF Revizinės komisijos rinkimai.

Primename, kad Konferencijoje dalyvauja ir balsavimo teisę turi Federacijos narių išrinkti delegatai pagal Vykdomojo komiteto nustatytas atstovavimo kvotas (1 delegatas su balso teise nuo klubo). Delegatų įgaliojimai turi būti patvirtinti Federacijos narių susirinkimų protokolų išrašais. Delegatais gali būti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys. Delegatų pavaduoti negalima.

Konferencijos dalyvius, norinčius pasisakyti, prašome registruotis iš anksto el. paštu office@dancesport.lt iki 2022 sausio 24 d.

Lietuvos sportinių šokių federacijos ir jos vykdomojo komiteto

2021 m. VEIKLOS ATASKAITA ir 2018 – 2021 m. APŽVALGA

2021 m. pabaigoje Lietuvos sportinių šokių federacija (LSŠF) vienijo 84 aktyvius sportinių šokių klubus ir narius kandidatus bei kitas visuomenines organizacijas. LSŠF nariu kandidatu per ataskaitinį laikotarpį tapo vienas naujas klubas, o du klubai dėl objektyvių priežasčių sustabdė narystę.

LSŠF klubuose 2021 m. šoko licencijuoti 1258 sportinių grupių šokėjai ir 769 vaikų grupių šokėjai. Apžvelgiant pastarųjų ketverių metų laikotarpį, 2018 – 2020 m. sportinių grupių šokėjų skaičius buvo identiškas – 1470, o vaikų grupių šokėjų skaičius 2018 – 2020 m. vidutiniškai svyravo apie 1660.

LSŠF klubuose dirbo 118 trenerių, 46 trenerių asistentai, 95 specialistai turėjo vertintojų licencijas (35 iš jų – WDSF vertintojų licencijas). Lietuvoje šiuo metu dirba 2 WDSF varžybų sekretoriai ir 1 WDSF licencijuotas muzikos operatorius.

LSŠF DALYVAVIMAS KITOSE ORGANIZACIJOSE

2021 m. LSŠF toliau aktyviai dalyvavo kitų organizacijų veikloje. Tarptautiniu lygmeniu atstovauta Pasaulio sportinių šokių federacijos (WDSF) renginiuose ir sprendimų priėmime, (Lietuvos atstovai dalyvavo WDSF metinėje konferencijoje, kongresuose), o taip pat Europos sportinių šokių asociacijoje (DSE).

Nacionaliniu lygmeniu LSŠF dalyvauja Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK), Lietuvos sporto federacijų sąjungos, asociacijos „Sportas visiems“ veiklose. LSŠF atstovai taip pat yra šių organizacijų valdymo organų nariai.

Praėjusiais metais, šalyje kylant diskusijoms dėl sporto ateities, jo finansavimo bei reglamentavimo, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (LR ŠMSM), LTOK, LR Seimo diskusijų grupėse dalyvauja LSŠF atstovai, taip užtikrindami atstovavimą mūsų sporto šakos interesams.

Kaip 2020 m., taip ir 2021 m. LSŠF itin daug bendradarbiavo su valstybės institucijomis. Tiek strateginiu, tiek kasdienės veiklos lygmeniu bendradarbiaujama su LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Sporto rėmimo fondu (2021 m. toliau kartu buvo vykdomas trenerių, teisėjų, sportininkų kvalifikacijos kėlimo projektas).

Akademiniu lygmeniu bendradarbiaujama su Lietuvos sporto universitetu, Lietuvos Muzikos ir teatro akademija, WDSF.

Apžvelgiant pastarųjų ketverių metų laikotarpį, daug pasikeitimų būta, kai 2019 m. spalio 1 d., panaikinus LR Kūno kultūros ir sporto departamentą, sporto administravimo funkcijos buvo perduotos LR ŠMSM – tuomet keitėsi valdymo schemos ir principai. Labai netolimoje ateityje LSŠF laukia nauji darbai administravimo ir finansavimo sferose, nes sporto administravimo ir finansavimo funkcijas perims planuojama įsteigti Nacionalinė sporto agentūra, kuri griežtins aukšto meistriškumo sporto taisykles, vienu iš prioritetų žada išskirti sporto šakos organizavimą masiškumo piramidės principu.

Džiugina, kad LSŠF jau yra pasiruošusi įgyvendinti dalį ateityje reikalingų pokyčių, o kai kuriuos įgyvendinusi ir šiuo metu: pradėta įgyvendinti masiškumo plėtra, gerojo valdymo praktikos, meistriškumo ugdymo modeliai.

LSŠF VARŽYBINĖ VEIKLA

2021 m. daug iššūkių kėlė vis dar tebesitęsianti pandemija – veiklos vykdymas tokiomis sąlygomis. Pirmoji metų pusė buvo pažymėta nežinomybe dėl varžybų planų, šokėjų ir teisėjų delegavimo, o antroji metų pusė – priešingai buvo gausi tiek nacionalinių, tiek tarptautinių renginių. Toks varžybų išdėstymas buvo nepatogus daugeliui sportininkų, iš LSŠF administracijos pareikalavo labai operatyvaus ir kruopštaus pasirengimo. Tačiau su iššūkiais pavyko sėkmingai susidoroti.

2021 m. Lietuvoje surengtos 25 varžybos. Pirmosios dvejos surengtos virtualių nuotolinių varžybų formatu, o visos kitos – gyvai. Trejose varžybose Lietuvoje buvo įtrauktos WDSF pasaulio reitingo grupės, dvejose – DSE vaikų ir jaunučių Europos reitingo grupės. Pabrėžtina, kad tokia LSŠF narių iniciatyva – rengti Lietuvoje reitingų varžybas – neabejotinai prisidėjo, kad metų pabaigoje Lietuvos šokėjų pozicijos pasaulio ir Europos reitingų lentelėse buvo itin aukštos.

Praėjusiais metais LSŠF įvykdė visus planuotus Lietuvos čempionatus ir pirmenybes. Birželio mėnesį įvyko Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių čempionatas ir pirmenybės, o rugsėjo mėnesį – Lietuvos 10 šokių čempionatas ir pirmenybės. Todėl, prieš priimant kvietimus į WDSF rengiamus pasaulio ir Europos čempionatus, Lietuvoje jau buvo išrinktos juose atstovausiančios poros pagal 2021 m. rezultatus – šis procesas įvyko sklandžiai. Vienintelis nesklandumas: neturėta galimybės Lietuvos porų deleguoti į Europos standartinių šokių čempionatą, nes WDSF šio čempionato nesurengė.

Praėjusiais metais, rengiant čempionatus, buvo grįžta prie taisyklės, kad standartinių ir Lotynų Amerikos šokių čempionatuose teisėjautų užsienio vertintojai. Buvo pakviesti 7 vertintojai iš kitų šalių, o taip pat teisėjavo Lietuvos vertintojai (A, S ir WDSF kategorijų specialistai). Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių čempionatai surengti aukščiausiu lygiu, tiesiogiai transliuoti LRT portale.

Apžvelgiant pastarųjų ketverių metų laikotarpį, net ir pandemijos sąlygomis surengėme visus Lietuvos čempionatus ir pirmenybes, pirmuosius Lietuvos breiko ir hiphopo čempionatus, kvalifikacines ir Lietuvos reitingo varžybas, WDSF ir DSE reitingo varžybas, du WDSF pasaulio čempionatus – 2019 m. suaugusiųjų standartinių ir 2021 m. jaunių II 10 šokių.

Abu pasaulio čempionatai susilaukė itin palankaus WDSF įvertinimo, didelio žiūrovų susidomėjimo, buvo plačiai viešinami, transliuojami LRT ir DanceSportTotal (2021 m.) platformose, o 2019 m. čempionatas Lietuvos sporto žurnalistų sąjungos buvo pripažintas Metų sporto renginiu.

ATSTOVAVIMAS PASAULIO IR EUROPOS ČEMPIONATUOSE

WDSF pasaulio ir Europos čempionatuose Lietuvai 2021 m. mūsų šokėjai atstovavo 30 kartų: suaugusiųjų, jaunimo, jaunimo iki 21 m., jaunių II, senjorų I ir senjorų II amžiaus grupių varžybose. 7 kartus Lietuvos poros šiose aukščiausio rango varžybose pateko į finalus ir 11 kartų – į pusfinalius, t. y. beveik 2/3 mūsų šalie šokėjų pateko į geriausiųjų dvyliktukus. 2021 m. pirmą kartą kartu su sportininkais į pasaulio ir Europos čempionatus deleguoti ir antrųjų Lietuvos porų treneriai.

Medalius WDSF čempionatuose Lietuvos šokėjai iškovojo 4 kartus: Evaldas Sodeika ir Ieva Sodeikienė (auksas standartinių šokių pasaulio čempionate), Karolis Burneikis ir Diana Epeykina (sidabras jaunimo iki 21 m. pasaulio 10 šokių čempionate), Kipras Kūra ir Elzė Gintvilė Valiūnaitė (sidabras jaunių II pasaulio 10 šokių čempionate), Vaidotas Lacitis ir Veronika Golodneva (bronza profesionalų standartinių šokių pasaulio čempionate).

Lietuvos šokėjai 2021 m. taip pat iškovojo Europos standartinių šokių taurę (E. Sodeika ir I. Sodeikienė) bei tapo Europos 10 šokių taurės finalininkais (K. Burneikis ir D. Epeykina).

2021 m. vietą būsimosiose Pasaulio žaidynėse iškovojo E. Sodeika ir I. Sodeikienė, laukiama patvirtinimo dėl dar vienos vietos aukštą rezultatą atrankos varžybose pademonstravusiems Edgarui Baltaragiui ir Indrei Baltaragei.

2021 m. pirmą kartą Lietuvos atstovai vyko į WDSF pasaulio ir Europos breiko bei hiphopo čempionatus. Tokio rango varžybose geriausiai pasirodė hiphopo šokėjas Ignas Tamulis, patekęs į WDSF jaunimo iki 21 m. čempionato finalą.

LSŠF – ĮVAIRIUS ŠOKIO ŽANRUS SUVIENIJUSI ORGANIZACIJA

Šiuo metu LSŠF vienija penkias lygas. Per pastarąjį ketverių metų laikotarpį greta LSŠF jau veikusių „Šokiai visiems“ ir Profesionalų lygų buvo įsteigtos Breiko, Hiphopo ir Moksleivių lygos.

Breiko lyga. 2019 m. įsteigta lyga surengė jau du Lietuvos čempionatus (kiekviename dalyvavo apie 100 dalyvių), pirmą kartą delegavo atstovus į pasaulio ir Europos čempionatus. Greta šių varžybų kiekvienais metais buvo surengtos kelerios nacionalinės varžybos, planuojama pradėti rengti reitingo varžybas.

Breiko lyga taip pat organizavo tiek nuotolinius, tiek kontaktinius seminarus su užsienio ir Lietuvos treneriais, surengė dvi olimpines breiko stovyklas.

12 geriausių Breiko lygos šokėjų (keturių Lietuvos čempionato grupių medalininkai) yra įtraukti į LTOK olimpinės pamainos sportininkų sąrašą, Dominika Banevič (BGirl Nicka) yra įtraukta į olimpinių kandidatų sąrašą ir rengiasi 2024 m. vasaros Olimpinėms žaidynėms.

2021 m. D. Banevič pademonstravo aukštus rezultatus tarptautinėje arenoje – pasaulio breiko taurės etapuose praėjusiais metais iškovojo tik 1-ąsias ir 2-ąsias vietas, šiuo metu pasaulyje patenka tarp merginų grupės lyderių.

LSŠF Breiko lyga sutvirtino ryšius su LTOK, veikloms ir sportininkams skirtas LTOK finansavimas, koordinuojamas pasirengimas Paryžiaus Olimpiadai.

Hiphopo lyga. 2021 m. įsteigta lyga iš karto pradėjo intensyviai kurtis, pritraukė daug narių ir surengė nacionalinio lygmens varžybų (Lietuvos čempionatą, atranką į Europos čempionatą).

Pirmajame Lietuvos hiphopo čempionate dalyvavo 450 sportininkų, kurie varžėsi individualiose, duetų ir komandų įskaitose pagal amžiaus grupes. WDSF Europos jaunimo iki 21 m. čempionate į finalą pateko Lietuvos atstovas Ignas Tamulis, būdamas keleriais metais jaunesnis už savo varžovus.

Šiuo metu lygoje planuojama įvesti reitingavimo sistemą Lietuvoje vyksiančiose varžybose.

Profesionalų lyga. 2021 m. lyga vienijo 15 narių – trenerių, teisėjų, sportininkų. Praėjusiais metais pirmą kartą WDSF varžybose startavo lygos šokėjai Vaidotas Lacitis ir Veronika Golodneva (iškovota 1-oji vieta WDSF turnyre Nyderlanduose ir 3-oji vieta WDSF pasaulio čempionate Jungtiniuose Arabų Emyratuose). 6 LSŠF PL nariai 2021 m. teisėjavo WDSF pasaulio čempionatuose.

Lyga „Šokiai visiems“. Pasikeitus sąlygoms asociacijoje „Sportas visiems“ praėjusiais metais lyga neturėjo finansavimo, tačiau lygos šokėjai vis tiek aktyviai dalyvavo renginiuose, asociacijos festivalyje Palangoje. Šiuo metu lygoje planuojama daugiau dėmesio skirti solo Latino grupės šokėjų įtraukimui į aktyvesnes veiklas: varžybose bus renkami taškai pagal amžiaus grupes ir kvalifikacines klases, vėliau planuojama įvesti reitingavimo sistemą.

Moksleivių lyga. 2020 m. įsteigta lyga rūpinasi bendrojo ugdymo įstaigose šokančių moksleivių sujungimu į vientisą organizaciją, konkursų sistemos sukūrimu, mokytojų kvalifikacijos pripažinimu ir tobulinimu. Šiuo metu lyga rūpinasi projektiniu finansavimu savo veiklos vykdyti.

TRENERIŲ, TEISĖJŲ IR SPORTININKŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

2021 m. buvo organizuojami trenerių, teisėjų ir sportininkų mokymai, seminarai, rinktinių stovyklos, kuriuos rengė LSŠF akademija ir LSŠF rinktinių administratorius.

Pirmojoje metų pusėje buvo rengiami nuotoliniai mokymai. LSŠF Akademija ir LSŠF rinktinių administratorius vasario mėnesį parengė 3 seminarų ciklą reitingo rinktinės nariams, kurio metu treniruotes vedė patyrę Lietuvos šokėjai ir treneriai. Deja, dėl pandemijos tradiciškai metų pradžioje negalėjo įvykti reitingo nugalėtojų apdovanojimų ceremonija. Ji taip pat buvo surengta per nuotolį – prizai šokėjams išsiųsti į klubus, o rezultatai plačiai nušviesti spaudoje ir socialiniuose tinkluose.

Šiek tiek atlaisvinus pandemijos ribojimus, 2021 m. rugpjūčio mėnesį Vilniuje surengta Lietuvos nacionalinės rinktinės stovykla su užsienio ir mūsų šalies lektoriais bei kasmetinis kongresas treneriams ir teisėjams. Po kongreso taip pat įvyko ir egzaminų sesija aukštesnei teisėjų kategorijai gauti.

Nacionalinės rinktinės stovykla įprastai (ne pandemijos metu) būdavo rengiama kitu metų laiku, tačiau 2021 m. patirtis pasiteisino – stovykla surengta prieš pat pagrindinius tarptautinius turnyrus, kuriuose Lietuvos poros pademonstravo ypatingai gerus rezultatus (visos šios poros dalyvavo stovykloje).

2021 m., organizuojant mokymus, buvo nutarta, kad pagrindinis dėmesys vėl buvo skiriamas standartinių ir Lotynų Amerikos šokių technikos klausimams, nes šokėjai daug aktyviau nei 2020 m. dalyvavo varžybose.

LSŠF treneriai, sportininkai, teisėjai 2021 m. turėjo galimybes ir buvo kviečiami dalyvauti partnerių Lietuvos sporto universiteto, Lietuvos Muzikos ir teatro akademijos rengiamuose seminaruose, konferencijose ir taip kelti kvalifikaciją, vykti į stažuotę pagal Erasmus programą (bendradarbiaujant su Lietuvos sporto federacijų sąjunga). Šias galimybes LSŠF atstovams užtikrina LSŠF ir nurodytų mokslo įstaigų pasirašytos bendradarbiavimo sutartys.

Pabrėžtina, kad LSŠF 2021 m. vykdė kvalifikacijos kėlimo projektą iš LR Sporto rėmimo fondo lėšų, todėl daugelis mokymų praėjusiais metais LSŠF nariams buvo nemokami arba mokami iš dalies.

Apžvelgiant pastarųjų ketverių metų laikotarpį, LSŠF sportininkams kasmet buvo surengiama po dvi stovyklas – pagrindinės nacionalinės rinktinės nariams ir rezervinės (Lietuvos reitingo) rinktinės nariams. Per ketverius metus buvo išbandyti skirtingi rinktinių stovyklų formatai ir šiuo metu jau yra sukurta sportininkų tobulėjimo sistema.

LSŠF treneriai, asistentai ir teisėjai taip pat kiekvienais metais turėjo galimybes dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kongresuose, rengtuose Birštone ir Vilniuje, standartinių ir Lotynų Amerikos šokių naujovių, sporto psichologijos, fizinio pasirengimo, sportininkų mitybos ir pan. temomis.

SPORTINIŲ ŠOKIŲ POPULIARUMO IR ŽINOMUMO DIDINIMAS

Sportiniai šokiai 2021 m. buvo plačiai ir sklandžiai viešinti. LSŠF tam skyrė didelį dėmesį, siekdama sporto šakos masiškumo didinimo. Vėl pradėjusios vykti varžybos, aukšti Lietuvos sportininkų rezultatai tarptautinėje arenoje leido stipriai pritraukti visuomenės ir žiniasklaidos atstovų dėmesį, o paskelbtų pranešimų bei reportažų skaičiumi viršyti 2020 m. rezultatus (nuo 170 iki 220).

2021 m. LSŠF viešųjų ryšių veikla, kaip ir anksčiau, buvo nukreipta į vidinį viešinimą bendruomenės rate bei išorinį viešinimą – sportinių šokių populiarinimą bei prestižą. Šiems tikslams realizuoti pasitelktos elektroninės platformos (Facebook, Instagram, 2021 m. atnaujintas tinklapis, kuris sujungtas su LSŠF duomenų baze), žiniasklaidos portalai, televizija (sporto žinios, gyvenimo būdo laidos, istorijų laidos), spausdinta žiniasklaida (dažniau – žurnalai pagal tikslinę auditoriją). 2021 m. skelbti pranešimai labiau segmentuoti pagal temas (varžybų rezultatai, pranešimai apie šokėjus (išskirtos ir akcentuotos gyvenimo būdo, sportinių šokių veteranų, jaunųjų šokėjų potemės), breikas). 2021 m. praplėstas sklaidos partnerių ratas, šiuo metu apimantis praktiškai visas Lietuvoje veikiančias priemones, į viešinimą įtrauktas platesnis šokėjų ratas pagal rezultatus.

Itin gerai pavyko Vilniuje vykusio WDSF pasaulio jaunių II čempionato sklaida (informaciniais partneriais įtraukti LRT (televizija ir portalas), žurnalai ir portalai Moteris ir Panelė, lauko reklamų tinklas JCDecaux). Čempionatas buvo pirmosios varžybos iš Lietuvos tiesiogiai transliuotos portale DanceSportTotal (turinčiame 190 tūkst. prenumeratorių auditoriją). Šis čempionatas, o taip pat Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių čempionatai, tiesiogiai transliuoti LRT portale.

2021 m. pabaigoje pratęstas bendradarbiavimas su WDSF ir SPORT1 televizija, kuri žiemos švenčių periodu Lietuvos žiūrovams rodė pagrindinių 2021 m. rudenį vykusių WDSF čempionatų transliacijos (5 naujos laidos su kartojimais).

2021 m. pabaigta rengti ir išleista knyga „Sportiniai šokiai Lietuvoje“, apimanti du sportinių šokių Lietuvoje trisdešimtmečius – nuo pačios pradžios šeštajame dešimtmetyje iki beveik mūsų dienų. Leidinys parengtas albumo forma, siekiant pristatyti visuomenei sportinių šokių istoriją bei dabartį.

KITA VEIKLA

2021 m. baigtas LSŠF duomenų bazės atnaujinimo projektas. Jo struktūra leidžia lengviau surasti visą reikalingą informaciją tiek sportininkams, tiek treneriams, tiek klubų administratoriams, tiek varžybų organizatoriams. Šiuo metu, duomenų bazei jau pradėjus pilnai veikti, planuojamos diegti naujos funkcijos. Praėjusiais metais duomenų bazė buvo techniškai ir idėjiškai sujungta su atnaujintu LSŠF tinklapiu, kuris tapo šiuolaikiškesniu ir geriau atitinkančiu LSŠF poreikius.

2021 m. LSŠF valdymo organai – vykdomasis komitetas (surengė 6 posėdžius), revizinė, apeliacinė ir etikos komisijos, visuomeninė taryba – atsakingai vykdė įstatuose numatytas funkcijas. Apeliacinė komisija skundų negavo, revizinė komisija išnagrinėjo 5 pareiškimus, dėl kurių priėmė sprendimus.

LSŠF prezidentas

Gintaras Skorupskas