LSŠF Breiko lygos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas

2022 m. rugsėjo 25 d. vyks LSŠF Breiko lygos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Vieta: Pavilnionių g. 34, Vilnius (klubo “Ratuto” salė)

Susirinkimo pradžia: 12.00 val.

Registracija: 11.30 – 12.00 val.

Dienotvarkė:

1. LSŠF pirmojo viceprezidento Virginijaus Visocko įžanginis žodis.

2. Procedūriniai klausimai:

Kvorumo tvirtinimas

Pirmininko rinkimai

Sekretoriaus rinkimai

Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas

Darbotvarkės tvirtinimas

3. Lietuvos sportinių šokių federacijos Breiko lygos veiklos ataskaita.

– LSŠF Breiko lygos direktorius Mindaugas Bružas.

4. Pasisakymai ir LSŠF Breiko lygos veiklos įvertinimas.

5. Kandidatų į LSŠF breiko lygos direktoriaus pareigas veiklos programos pristatymas.

6. LSŠF Breiko lygos direktoriaus rinkimai.

7. 2022-2023 metų LSŠF Breiko lygos veiklos plano aptarimas.

Primename, kad Susirinkime dalyvauja ir balsavimo teisę turi Federacijos Breiko lygos narių atstovai (1 atstovas su balso teise nuo klubo). Atstovų įgaliojimai turi būti patvirtinti Federacijos narių susirinkimų protokolų išrašais, juridinių asmenų registro išrašais arba įgaliojimais. Atstovais gali būti nario juridinio asmens darbuotojas, dalyvis arba valdymo organo narys, ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo.

Susirinkimo dalyvius, norinčius pasisakyti, prašome registruotis iš anksto el. paštu office@dancesport.lt iki 2022 rugsėjo 24 d.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Prezidentas Gintaras Skorupskas