Netekome Jono Gintauto Baltaragio.

Nuoširdžiai užjaučiame šeimą, artimuosius, mokinius.

Joną Gintautą Baltaragį prisiminsime, kaip vieną aktyviausių mūsų bendruomenės narių: nestokojantį idėjų, negailintį laiko joms įgyvendinti, atsidavusiai besirūpinantį ne tik savo mokiniais, bet ir visais sportinių šokių reikalais, plėtra. J. G. Baltaragio novatoriškumas, žingeidumas, noras visada padaryti geriau labai prisidėjo prie sportinių šokių populiarumo ir spartaus vystymosi Lietuvoje.

Šokiais J. G. Baltaragis susidomėjo 1964 m. ir nuo to laiko šiai sričiai skirdavo vis daugiau savo laiko bei energijos. J. G. Baltaragis keturis kartus tapo Lietuvos pirmenybių nugalėtoju, tarptautinių konkursų diplomantu, jam buvo suteikta tarptautinė klasė. Ne vienerius metus J. G. Baltaragis vadovavo šokėjų kolektyvams dainų šventėse.

Nuostabu, kaip ilgus darbo metus kartu su trenerio, teisėjo, techninio vertintojo darbais, pareigomis Lietuvos sportinių šokių federacijoje, J. G. Baltaragis puikiai derino inžinieriaus, mokslininko veiklą mokslinių tyrimų institute.

Ilgėsimės, sunku patikėti… 🖤

Velionis bus pašarvotas laidojimo namuose “Tylos namai” (Jonavos g. 220, salė “Santaka”). Lankymas: liepos 22 d. nuo 17.00 val. iki 21.00 val. ir liepos 23 d. nuo 09.00 val. Karstas išnešamas liepos 23 d. 14.00 val. ir bus lydimas į Jonučių kapines. Šv. Mišios bus aukojamos liepos 23 d. 08.00 val. Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje.

Archyvo nuotraukoje: šoka Jonas ir Vida Baltaragiai.