Skelbiamas LSŠF Įstatų pakeitimų projekto darbo planas (ATNAUJINTA!)

2024 m. kovo mėn. 20 d. Vykdomojo komiteto posėdžio metu buvo aptartas ir patvirtintas LSŠF
Įstatų pakeitimų projekto darbo planas.

  LSŠF Įstatų pakeitimų projekto darbo planas

 1. formuoti darbo grupę naujų LSŠF Įstatų projektui rengti. ✅
 2. pakviesti LSŠF narius siųsti pasiūlymus ir pastabas naujam Įstatų projektui iki balandžio 30 dienos.
 3. pakviesti LSŠF narius siųsti savo atstovą į formuojamą darbo grupę (vienas atstovas nuo klubo) iki balandžio 17 dienos.
 4. organizuoti darbo grupės susirinkimą iki gegužės 1 dienos.
 5. suformuotoje darbo grupėje išanalizuoti ir apsvarstyti visus pateiktus pasiūlymus bei parengti Įstatų keitimo projektą iki birželio 1 dienos.
 6. paskelbti parengtą Įstatų projektą viešai LSŠF svetainėje bei pakviesti teikti pastabas ir pasiūlymus Įstatų projektui koreguoti el.paštu: office@dancesport.lt iki liepos 1 dienos. ☑️

  Pagal 2024-03-20 VK sprendimą darbo grupė išanalizavo ir apsvarstė visus pateiktus pasiūlymus bei iki birželio 1 dienos parengė Įstatų keitimo projektą. Lyginamasis variantas (dabartiniai įstatai ir naujų įstatų projektas viename dokumente su pažymėtais siūlomais pakeitimais) ir įstatų projektas atskirame dokumente pridedami žemiau. Remiantis VK sprendimu, LSŠF nariai ir šokių bendruomenė kviečiami teikti pastabas ir pasiūlymus Įstatų projektui el.paštu: office@dancesport.lt iki liepos 1 dienos.

  Siekiant supažindinti LSŠF narius ir asocijuotus narius su įstatų projektu ir siūlomais pakeitimais, darbo grupė kviečia į nuotolinius įstatų pakeitimų pristatymus, per kuriuos būtų pristatyti įstatų pakeitimai, sudaryta galimybė užduoti klausimus darbo grupei, sudaryta galimybė žodžiu pateikti pasiūlymus dėl įstatų projekto. Nuotoliniai pristatymai bus rengiami 2024-06-06 d. 22:00 val. ir 2024-06-11 d. 11:00 val. (abu kartus planuojamas panašaus turinio pristatymas, rekomenduojama rinktis vieną datą). Prisijungimo nuoroda
 7. iki rugpjūčio 1 dienos įpareigoti darbo grupę peržiūrėti ir koreguoti Įstatų projektą pagal papildomai pateiktas pastabas ir pasiūlymus. ⬜️
 8. viešinti galutinį projektą ne vėliau kaip rugpjūčio 2 dieną. ⬜️
 9. Teikti galutinį Įstatų projektą visuotinei konferencijai, kuri numatoma kasmetinio Birštono trenerių seminaro metu (data bus tikslinama). ⬜️

Kviečiame jus deleguoti savo klubo atstovą į darbo grupę ir laukiame jūsų pasiūlymų bei pastabų.

Vykdomasis komitetas

Darbo grupės nariai

Nauja redakcija

Dokumentas atsisiuntimui

Lyginamasis variantas

Dokumentas atsisiuntimui