Skelbiamas LSŠF Įstatų pakeitimų projekto darbo planas.

2024 m. kovo mėn. 20 d. Vykdomojo komiteto posėdžio metu buvo aptartas ir patvirtintas LSŠF
Įstatų pakeitimų projekto darbo planas.

  LSŠF Įstatų pakeitimų projekto darbo planas

 1. formuoti darbo grupę naujų LSŠF Įstatų projektui rengti.
 2. pakviesti LSŠF narius siųsti pasiūlymus ir pastabas naujam Įstatų projektui iki balandžio 30
  dienos.

 3. pakviesti LSŠF narius siųsti savo atstovą į formuojamą darbo grupę (vienas atstovas nuo klubo)
  iki balandžio 17 dienos.
 4. organizuoti darbo grupės susirinkimą iki gegužės 1 dienos.
 5. suformuotoje darbo grupėje išanalizuoti ir apsvarstyti visus pateiktus pasiūlymus bei parengti
  Įstatų keitimo projektą iki birželio 1 dienos.
 6. paskelbti parengtą Įstatų projektą viešai LSŠF svetainėje bei pakviesti teikti pastabas ir
  pasiūlymus Įstatų projektui koreguoti el.paštu: office@dancesport.lt iki liepos 1 dienos.
 7. iki rugpjūčio 1 dienos įpareigoti darbo grupę peržiūrėti ir koreguoti Įstatų projektą pagal
  papildomai pateiktas pastabas ir pasiūlymus.
 8. viešinti galutinį projektą ne vėliau kaip rugpjūčio 2 dieną.
 9. Teikti galutinį Įstatų projektą visuotinei konferencijai, kuri numatoma kasmetinio Birštono
  trenerių seminaro metu (data bus tikslinama).

Kviečiame jus deleguoti savo klubo atstovą į darbo grupę ir laukiame jūsų pasiūlymų bei pastabų.

Vykdomasis komitetas

Darbo grupės nariai