Pokyčiai LSŠF Breiko lygoje

Š. m. rugsėjo 25 d. Vilniuje įvyko LSŠF Breiko lygos ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas. Jame dalyvavo LSŠF nariai ir nariai kandidatai, propaguojantys breiko šokį.

Susirinkimo pradžioje LSŠF pirmasis viceprezidentas ir LSŠF Breiko lygos kuratorius Virginijus Visockas pristatė bendrą situaciją, veiklos vystymo ir finansavimo gaires. Lygos direktorius Mindaugas Bružas pristatė 2021 m. ir 2022 m. pirmojo pusmečio veiklos ataskaitas.

Vėliau susirinkusieji diskutavo dėl sportinės sistemos formavimo, renginių formato ir viešinimo, organizacinės lygos ir jos veiklos struktūros.

Pasibaigus pirmajai LSŠF Breiko lygos direktoriaus kadencijai, susirinkimo metu vyko direktoriaus rinkimai. Iškelti buvo du kandidatai – Laurynas Žakevičius ir Mindaugas Bružas. Ligšioliniam direktoriui M. Bružui atsiėmus savo kandidatūrą, L. Žakevičius vienbalsiai buvo išrinktas LSŠF Breiko lygos direktoriumi naujai kadencijai.

“Tikiuosi, kad darbai bus tęsiami, o suformuota gera praktika bus panaudota ir ateityje. Manau, kad Laurynas gerai ir teisingai darbuosis.” – kalbėjo kadenciją baigęs M. Bružas.

Tuo tarpu, kalbėdamas apie laukiančius būsimus darbus, naujasis LSŠF Breiko lygos direktorius Laurynas Žakevičius, apibrėžė gerosios jo turimos organizacinės praktikos pritaikymą sporto srityje, pristatė savo viziją.

1985 m. gimęs L. Žakevičius yra diplomuotas socialinis padagogas, šokėjas, gatvės šokių choreografas, šiuolaikinio šokio atlikėjas ir urbanistinio šokio teatro “Low Air” direktorius. Be šokių mokymo ir choreografinės veiklos, L. Žakevičius turi renginių organizavimo ir projektinio darbo patirties. Breiko žanrą L. Žakevičius propaguoja nuo 2001 m., yra tapęs nacionalinių ir tarptautinių varžybų nugalėtoju. 2013 m. už šokio spektaklį “Kelionė namo” kartu su A. Gudaite buvo apdovanotas Auksiniu scenos kryžiumi (dar du kryžiai buvo įteikti už kitus projektus), 2017 m. – LR Kultūros ministerijos Nacionaline jaunojo menininko premija.

Linkime Laurynui Žakevičiui sėkmės, darbuojantis naujose pareigose, ir dėkojame Mindaugui Bružui už atliktus darbus, plėtojant breiko šokį Lietuvoje.